Päättäväisyys ja voimakkaat päätökset

Vaikka tieto- ja tietoyhteiskunnan kannalta neuvottelumenetelmien ja -tekniikoiden tuntemus on välttämätöntä parempien neuvottelutulosten kannalta, kokemus osoittaa meille, että sisäinen asenteemme, tietoisuutemme omista sisäisistä arvoistamme, lyhyesti sanottuna itsemotivaatiomme, ovat ratkaisevan tärkeitä neuvottelujen parempien, kestävien ja tyydyttävien tulosten kannalta.

Pelot, epäilykset, pelot, vastarinta ovat perusta ihmisten tunteissa. Ne voidaan siis saavuttaa vain tunteiden kautta. Tunteemme ovat myös pääsy energiavarantoiimme, akkuiimme. Nämä akut on ladattava tapahtumissamme energiansiirron kautta, jotta hankittu tieto voidaan toteuttaa voimakkaasti tulevissa neuvotteluissa.